Valaffischering inför 2018 års RKL-val

i Category: | 1 min läsning

Länsstyrelsen har nu tagit beslut om hur valaffischeringen får genomföras.

De politiska partier som deltar i något av riksdags-, kommun- eller landstingsvalen får tillstånd till valaffischering utanför vägområde utanför detaljplanlagda områden inom Västerbottens län från och med den 5 augusti
2018 och längst till och med den 16 september 2018.

Följande föreskrifter gäller för tillståndet.

 •  Valaffischer får sättas upp tidigast fem veckor innan valet och ska tas ned senast en vecka efter valet.
 • Valaffischer får inte sättas upp utmed mötesfria landsvägar.
 • Valaffischer får inte sättas upp på broar.
 • Valaffischer får inte sättas upp i kurvor.
 • Valaffischer ska placeras minst 75 meter från korsningar och cirkulationsplatser.
 • Valaffischer ska placeras minst 50 meter från vägmärken och trafiksignaler.
 • Valaffischer ska placeras minst 5 meter från vägkant.
 • Valaffischer får inte skymma vägmärken eller andra väganordningar.
 • Valaffischer får inte ges sådan utformning att de kan förväxlas med vägmärken eller väganordningar.
 • Valaffischers storlek får inte överskrida 4 m2 (kvadratmeter).
 • Valaffischer ska ägnas sådan tillsyn att de inte vållar nedskräpning.

Om ni som parti vill ta del av Länsstyrelsens beslut eller den lokala förteckningen av möjliga områden valaffischerings, kontakta kommun@robertsfors.se.