Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Nytt samarbetsavtal med AC-net och förklaring om hur felanmälan ska gå till

i Category: | 1 min läsning

Från och med den elfte juni (2018-06-11) har Robertsfors kommun tecknat ett samarbetsavtal med AC-net som berör internetleveransen till Robertsfors kommun. Förändringen innebär att Robertsfors stadsnät (bredbandsnät) kommer använda samma nätövervakning (NOC) och fälttjänst som AC-net, som är Västerbottens regionnät.

Det här är ett naturligt steg för att kunna säkra upp driften i vårt stadsnät under årets alla dagar då vi inte har egen bemanning för att kunna täcka upp detta.

Viktigt att nämna är att,

– Felanmälan för Privatkunder och Företagskunder sker alltid via er tjänsteleverantör. IT-avdelningen kommer fortsättningsvis inte hantera felanmälningar från privatkunder samt företag. Detta utförs av AC-net´s underleverantör som är Tele2.

– Felanmälan för Tjänsteleverantörer som verkar i Stadsnätet sker via vår gemensamma NOC enligt följande http://www.ac-net.se/foretag/support/