Slamtömning fritidshusområden

i Category: | 1 min läsning

Måndag 1juni påbörjas slamtömning av fritidshusområden längst med kusten i Robertsfors  kommun.

Två fordon kommer att vara i drift, där ett fordon kommer att börja i norra för att sedan jobba sig söderut medans det andra fordonet kommer att starta i söder för att jobba sig norrut under perioden juni-juli.

Slamtömning utförs utifrån den intervall  som ni har anmält. Fritidshus kan som  max ha vart tredje år.

Ansvar för anläggningens skötsel och underhåll ligger på fastighetsinnehavaren. Äger du ett fritidshus i detta område är det därför bra om du läser på vad som gäller inför tömning. Detta för att undvika att eventuella problem uppstår som kan leda till extra debitering enligt gällande taxa. Information hittar du på sidan: Slam och Latrin (intern-länk).

Exakt när det är just din tur för tömning är svårt att säga då flera parameter spelar in men vi följer samma rutt som föregående år.

Äger du ett fritidshus i detta område är det därför bra att redan nu läsa igenom informationen och säkerställa att åtkomsten till just din slambrunn är bra så allt är i ordning den dag något av fordonen anländer till din fastighet.

Fritidshus ute i byarna töms i samband med övriga  fastigheter, de turerna följer samma rutt som tidigare år.