Klass 1-varning utfärdad för länets kust- och inland

i Category: | 1 min läsning

I nuläget gäller klass 1-varning för höga flöden små och medelstora vattendrag i kust- och inland (inte fjäll) i Västerbotten. SMHI bedömer att detta troligen kommer uppgraderas till en klass 2-varning för höga flöden i små och medelstora vattendrag för kusten och inlandet i mitten eller slutet av veckan. Utvecklingen följs noggrant och
om läget förvärras kommer myndigheterna och aktörerna i länet att samverka.

Som fastighetsägare har du eget ansvar för att skydda dig själv och din egendom. Om din fastighet är i farozonen kan det därför vara läge att planera för åtgärder. Saker man kan göra enligt MSB är bland annat:

  • Kontrollera att diken i angränsning till tomten fungerar och har avrinning.
  • Flytta bilen om den står lågt placerad.
  • Hyr eller köp en pump i god tid innan översvämning hotar.
  • Det kan lätt bli översvämning i källarutrymmen. Ställ därför upp sådant som står på golvet på hyllor eller flytta dem någon annanstans.
  • Avled vatten genom att gräva ett dike eller bygg en barriär. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sedan täcka den med plast.
  • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden

Och vid en översvämning kan viktiga samhällsresurser bli särskilt belastade, därför är det viktigt att följa vårflodsutvecklingen. Mer information kan ni finna genom länkarna nedanför.

SMHI – aktuella varningar Robertsfors kommun (extern-länk)

Krisinformation.se om vårfloden (extern-länk)

DinSäkerhet.se – Skydda ditt hus mot översvämning (extern-länk)

Kom ihåg att vid en akut nödsituation ska ni ringa 112.