Medborgarlöfte 2018

i Category: | 2 min läsning

Under Kommunsstyrelsens sammanträde den 6 februari beslutades det att Medborgarlöftet för 2018 skulle godkännas. Polisen och kommunen har tillsammans lyssnat på vad de som bor och verkar i Robertsfors kommun upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Medborgarlöftet innehåller konkreta aktiviteter som polisen och kommunen lovar att genomföra för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Med hjälp av Medborgarlöftet eftersträvar Polisen och Robertsfors kommun att göra kommunen till en än tryggare plats att leva och verka i. Kommunen har sedan tidigare haft goda resultat när det kommer till olika trygghetsmätningar, men ambitionen är att bli ännu bättre. Det som Polisen och Robertsfors kommun genom detta medborgarlöfte har lovat att göra är:

  • Polisen lovar att i hög utsträckning arbeta underrättelsebaserat med inriktning mot narkotika. Att under året finna och lagföra minst fem personer, yngre än 25 år, som inte tidigare varit kända för polisen i narkotikasammanhang.
  • Polisen lovar att i Robertsfors kommun genomföra minst en trafikontroll i veckan i snitt över året. Kontrollerna riktas mot drog- och rattfylleri samt hastighetöverträdelser men också mot buskörning och aggressiv körning.
  • Polisen och kommunen lovar att tillsammans verka för att fler medborgare ska engagera sig genom Grannsamverkan och därigenom bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Robertsfors kommun.
  • Polisen och kommunen lovar att sprida kunskap om hur man kan upptäcka våld i nära relation. Det skall ordnas två utbildningstillfällen för aktörer i kommunen som kan komma att se eller vara i närhet av de personer som blivit utsatta för våld i nära relation.
  • Kommunen lovar att avsätta 20 000 kronor för drogfria arrangemang riktade till ungdomar. Föreningar och liknande organisationer kan ansöka om bidrag för att genomföra arrangemangen.
  • Kommunen lovar att hålla fritidsgårdarna öppna vid Lucia och Valborg.
  • Kommunen lovar att ordna fältpersonal (2-4 stycken) vid Lucia och Valborg samt skolavslutning.
  • Kommunen lovar att driva Tobaksfri Duo i årskurs 6-9.
  • Kommunen lovar att genomföra dialogmöte två gånger per år med föreningslivet angående drogförebyggande arbete med normer och värderingar.
  • Kommunen lovar att så snart som möjligt ta bort klotter när det upptäckts samt medverka till att andra aktörer som företagare, föreningar, privatpersoner med flera också gör detsamma.