Underhållsarbete av bredbandsnät vecka 6

i Category: | 1 min läsning

Under kommande vecka kommer det ske två stycken separata underhållsarbeten ,som ni kan läsa mer om nedanför.

Måndag 5/2
Det planerade underhållsarbetet i Rickleå flyttas till måndag 5/2 08:00-17:00, Det kommer vara endast ett antal kortare driftstopp. Det kan behövas en omstart av kundens egna router efter 17:00.

Onsdag 7/2
Vi kommer utföra underhållsarbeten i bredbandsnätet i Sikeå noden. Sikeå, Sikeåhamn och Legdeå kommer vara påverkade av kortare avbrott i uppkopplingen mellan 08:00-17:00. Det kan behövas en omstart av kundens egna router efter 17:00.