Tillkännagivande om Kommunfullmäktiges sammanträde 4 December

i Category: | 1 min läsning

Under måndagens Kommunfullmäktige diskuterades ett flertal olika ämnen. Några av de beslut som togs kan ni finna nedanför, så som Investeringsbudgeten för 2018 samt en motion om äldres möjlighet att äta lunch på Nysätragården. 

Antagen Investeringsbudget 2018 och Plan 2019-2020

Den föreslagna ramen för Investeringsbudgeten 2018 innebär inledningsvis cirka 17 miljoner i avskrivningar, samt så svarar budgeten även mot andra större investeringar.

Inledningsvis kommer utbyggnaden av bredband att fortsätta inom kommunen, vilket innebär att investeringar för att byta ut gamla servrar och switchar måste ske för att säkerställa säkerheten i driften och verksamheterna.

Den projekterade förskolan i Robertsfors fortsätter finnas kvar i investeringsbudgeten i form av ett särskilt ärende, med 22 miljoner per år avsatta 2018 och 2019 för att genomföra arbetet.

Den antagna Investeringsbudgeten till 41 miljoner för 2018 och 39,9 miljoner 2019. Exkluderas förskolan i Robertsfors på 22,0 miljoner kronor per år uppgår resterande investeringar till 19 miljoner för 2018 och 17,9 miljoner 2019.

Antagen motion om att äldres möjlighet att äta lunch på Nysätragården

Idag finns det en möjlighet för äldre att via biståndsbedömning få gå till Mårsgården i Robertsfors eller Hammarhöjden i Bygdeå för att äta. Den inkomna motionen avsåg att äldre i Ånäset skulle ges möjlighet att äta lunch i befintlig matsal på Nysätragården.  Förutom den faktiska måltiden ges äldre en möjlighet till samvaro, motion och stimulans. Genom beslutet fick Socialutskottet i uppdrag att genomföra de åtgärder som krävs för att möjliggöra detta.