Tillväxtchecken

i Category: | 1 min läsning

Är du kvinna, eller är född utanför Norden? Då kan du använda Länsstyrelsens check för att få ditt företag att växa. Du som driver företag och är kvinna eller du som har bott i Sverige i 10 år eller mindre kan ansöka om checken. Företaget ska ha maximalt 9 anställda.

Checken kan lämnas till företag i hela länet förutom Umeå tätort.

Ni kan använda checken till ”mjuka kostnader” så som konsultkostnader för produktutveckling, kostnader för affärsutveckling, särskilda marknadsföringsinsatser och särskilda utbildningsinsatser.

Ni kan få stöd för 75 % av era kostnader. 150 000 kr är det högsta stödbeloppet.

Ansök på minansokan.se under stöd till investeringar och företagsutveckling. Ansökningstiden går ut i mars 2018. Så, passa på att utveckla företaget!

För mer info kontakta Tobias Bergström handläggare företagsstöd. Tel: 010-225 44 95, alt: tobias.bergstrom@lansstyrelsen.se