10 års jubileum och utveckling inom äldreomsorgen

i Category: | 1 min läsning

I år är det 10 års jubileum för Lövlunden, som är ett av Robertsfors kommuns särskilda boenden.

Lövlunden består av två hus. Att bo på Lövlunden innebär en lätt tillgänglig utomhusmiljö.  Varje lägenhet har en uteplats direkt ut på markplan, många av lägenheterna har en mycket fin utsikt mot Rickleån Däremot har inte Lövlundens verksamhet eller äldreomsorgen i stort stått stilla sedan inflyttningen.

I Robertsfors kommuns äldreomsorg är ledorden ”Kvalitet, Strategi och Värdegrund”.
– Evy Andersson, Äldre- och Handikappchef i Robertsfors kommun.

Robertsfors kommun använder sig av ett flertal nationella register för att fortlöpande och systematiskt utveckla vården och omsorgens kvalité.

Bland dessa hittar vi:
– Kvalitetsregistret, som kvalitetssäkrar en god vård i livets slut (extern länk)
– BPSD-registret, som fokuserar på bemötandeplaner för personer med demens (extern länk)
– Senior-alert, ett system  som ska förebygga risker som exempelvis trycksår, fallskador
och dålig munhälsa (extern länk)

”Detta är ett naturligt sätt att arbeta med i vardagen och är evidensbaserat. Arbetet utgår från varje individ och vi arbetar förebyggande genom att eliminera eventuella risker”.
– Evy Andersson

För att få våra äldre mera delaktiga och få veta vad de tycker, har varje särskilt boende ett ”Boenderåd”.  Där får de som bor på det särskilda boendet ge förslag på förbättringar och lösningar. Kommunen följer resultaten i brukarenkäterna ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” och SKLs ”Öppna Jämförelser”.

”Det systematiska arbetet och engagerade medarbetare är ett vinnande konceptet. Alla vill att verksamheterna ska förbättras för våra äldre.  Genom att ha kvalitetsråd, värdegrundhandledare och andra uppdrag bland våra medarbetare skapar vi denna systematik.   Detta är något som speglas i våra verksamheter och i våra resultat, i exempelvis Brukarenkäten”.
– Evy Andersson