Robertsfors kommun avblåser helt rekommendationen kring vattenkonsumtionen

i Category: | 1 min läsning

Under förmiddagen den 14 juni har labbrapporter kommit på de vattenprover som skickades in efter inbrottet på vattentornet i Robertsfors. Provsvaren visar ingen avvikelse på vattnet.

I och med detta känner Robertsfors kommun tryggt att de tidigare rekommendationerna om att vattnet skall kokas innan konsumtion kan avblåsas.

Vi beklagar åter det inträffade och tackar alla medborgare för förståelsen för det inträffade. Nu fortsätter arbetet med att säkra vår goda vattenkvalité. – Karin Ahnqvist