Underrättelse om gransking av detaljplan Hertsånger 2:5

i Category: | 1 min läsning

Robertsfors kommun har upprättat en detaljplan för del av fastigheten Hertsånger 2:5. Detaljplanen syftar till att, inom ett fastställt LIS-område, tillskapa tomter för bostadsbebyggelse. Tillkommande bebyggelse består av friliggande bostadshus med erforderliga komplementbyggnader.

Läs mer på sidan Detaljplaner: Hertsånger 2:5 (intern-länk).