Ny VA-taxa

i Category: | 1 min läsning

En översyn av kostnader för vatten och avlopp har gjorts och kommunfullmäktige har beslutat om ny taxa som gäller från och med 2017-01-01.

Anledningen till taxeöversynen är främst att det behövs mer intäkter för att säkerställa leveransen av ett rent och gott vatten till alla hushåll. Arbetet kommer därmed att rikta sig mot ett mer systematiskt och planerat underhåll samt att förbättra övervakningen av kritiska stationer på ledningsnätet.

Eftersom kostnaden för att leverera vatten till största del består av fasta kostnader har taxan justerats med en höjning av fasta avgifter och sänkning av rörliga avgifter. Ytterligare information och avgifter gällande den nya taxan finner du på sidan Brukningsavgifter (intern-länk).

Har du frågor angående orsak, bakgrund eller anslutningsavgifter kan du kontakta Örjan Persson på 0934-141 26 eller orjan.persson@robertsfors.se

Har du frågor angående en faktura kan du kontakta administratör Eva Glaas på 0934-141 08 eller egs@robertsfors.se