Renoveringsarbete i Bygdeå

i Category: | 1 min läsning

Under vecka 41 kommer ett omfattande renoveringsarbete att påbörjas av vatten och avloppsledningar i Bygdeå. Området som berörs är korsningen Kustlandsvägen/ Skinnarbyvägen.

Gång och Biltrafik kommer att ledas om.

Viss driftstörning kan förekomma på vattenförsörjningen.

Vid frågor ring Kenneth Lindberg 0934-14126

Tack för visad hänsyn.