Utdelning från Ruth Åbergs Westerdahls Donationsfond samt Sociala samfonden.

i Category: | 1 min läsning

Robertsfors kommun är ansvariga för två fonder för utdelning av medel.

Ruth Åbergs WesterdahlsDonations fond

Medel kan sökas för att hjälpa musikintresserade ungdomar till musikstudier och inköp av musikinstrument, tillgodose behov hos handikappade och äldre som ej tillgodoses med skattemedel samt främja barn- och ungdomsvård.

Sociala samfonden

Medel ska gå till behövande inom Robertsfors kommun, företrädesvis barn.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 30 september. Utdelningen kan ske i slutet av oktober.

Ansökan sker i löpande text och ska innehålla följande uppgifter:

  • Ur vilken fond ansökan sker
  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Telefonnummer och mejl adress
  • Familjemedlemmar
  • Sysselsättning/arbete/studier
  • Vad ansökan avser
  • Motiv och skälen till ansökan

Ansökningarna skickas till:
Robertsfors kommun
Socialkontoret
Storgatan 13
915 81 Robertsfsors