Markarbeten på Fabriksvägen 3 i Robertsfors.

i Category: | 1 min läsning

16 maj kommer markarbeten påbörjas på Fabriksvägen 3 i Robertsfors. Arbetet beräknas pågå till den 17 juni. Olika former av störningar kommer att uppstå då asfalt kommer att schaktas bort på de stora parkeringsplatserna utanför och i anslutning till de byggnader där hälsocentral, folktandvård, företagshälsovård samt dagligverksamhet är belägna. Uppmärkning av alternativa infarter kommer att ske och följ hänvisningsskyltar.

Vid frågor kontakta Carl-Johan Pettersson Samhällsbyggnadskontoret på telefon 0934-14124.