Ungdomsstipendium 2016

i Category: | 1 min läsning

Nominera till ungdomsstipendium! Stipendiet på 10 000 kronor utdelas till ungdom eller grupp av ungdomar som genom sitt kunnande/agerande – idrottsligt, kulturellt eller på annat sätt – gett kommunen god PR. Vi vänder oss till Dig som kommunmedborgare att komma in med förslag till lämplig kandidat/kandidater. Med förslaget
måste en skriftlig motivering följa.

Stipendieförslag skickas senast den 09 maj 2016 till:
Robertsfors kommun, Kommunledningskontoret
Eva Marklund, Storgatan 13, 915 81 Robertsfors. Via
e-mail: emd@robertsfors.se