Webb-tv: Projekt Brukskanalen

i Category: | 1 min läsning

För 200 år sedan handgrävdes och byggdes den så kallade Brukskanalen i Robertsfors. I ca 150 år togs kanalen omhand om tills den för ca 50 år sedan sakta men säkert började växa igen. Med orden “Vi kan inte låta en äldre generations historia försvinna” tog Samhällsrådet i Robertsfors år 2014 tag i saken och initierade ett sammarbetsprojekt tillsammans med Robertsfors kommun, Länsstyrelsen och Västerbottens museum. Projektet ledde till att kanalen restaurerades och färdigställdes under sommaren 2015. Efter färdigställande producerades en kortare film om kanalen, projektet och dess historia som du kan ta del av nedanför.