Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Smittspridning av covid-19 är fortfarande stor i Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Läs mer

FRG – Vi behöver dig!

i Category: | 1 min läsning

Tänk dig att det händer något allvarligt i vår kommun! En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer dyker det alltid upp människor som vill hjälpa till. Är du en av dem? Då kanske du skulle passa i FRG – en frivillig resursgrupp.

Civilförsvarsföreningen utbildar deltagare till FRG
Bl a ingår:

  • Krishantering
  • Kommunkunskap
  • Brandkundskap
  • Första hjälpen
  • Hjärt-Lungräddning m.m.

År du intresserad?

Kom till vår informationsträff i början av 2016 eller ring Anders Broberg 070-563 37 36, Mari Robertsson 076-126 90 45 eller Jeanette Sandström 070-354 54 51

Läs mer på http://www.civil.se/frg/