FRG – Vi behöver dig!

i Category: | 1 min läsning

Tänk dig att det händer något allvarligt i vår kommun! En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer dyker det alltid upp människor som vill hjälpa till. Är du en av dem? Då kanske du skulle passa i FRG – en frivillig resursgrupp.

Civilförsvarsföreningen utbildar deltagare till FRG
Bl a ingår:

  • Krishantering
  • Kommunkunskap
  • Brandkundskap
  • Första hjälpen
  • Hjärt-Lungräddning m.m.

År du intresserad?

Kom till vår informationsträff i början av 2016 eller ring Anders Broberg 070-563 37 36, Mari Robertsson 076-126 90 45 eller Jeanette Sandström 070-354 54 51

Läs mer på http://www.civil.se/frg/