Information om bredbandsutbyggnaden

i Category: | 1 min läsning

Som bekant planeras en omfattande bredbandsutbyggnad i Robertsfors kommun. En stor del av finansieringen för denna utbyggnad sker genom bidrag från EU:s strukturfonder samt Landsbygdsprogrammet.

På grund av ett omfattande regelverk och dess tillämpning är beslut avseende inlämnade ansökningar kraftigt försenade. Som följd av detta har inte planerad byggnation kunnat genomföras under hösten. Vi utgår dock ifrån att vi till våren skall kunna påbörja detta. Detta innebär att vi under vintern kommer att mer detaljerat tillsammans med aktuella byar projektera utbyggnaden för att så tidigt som möjligt komma igång.

Vi kommer även under vintern att planera för vidare utbyggnad för perioden 2016 – 2017 för de byar som inte är med i innevarande projekt men som aviserat intresse för fiberoptiskt områdesnät.

Mer finns att läsa på hemsidan, https://www.robertsfors.se/trafik/it-bredband/utbyggnad-av-bredband/