Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Smittspridning av covid-19 är fortfarande stor i Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Läs mer

Tredje bästa förskolekommunen i Västerbotten!

i Category: | 1 min läsning

I en undersökning gjord av Förskoleupproret placerade sig Robertsfors kommun som tredje bästa förskolekommun i Västerbotten, och 25:e plats i hela Sverige. Undersökningen mäter personaltäthet, storlek på barngrupperna och förskolärartäthet. För just storleken på barngrupperna var Robertsfors kommun 6:e bästa kommunen hela landet. Även i variabeln personaltäthet rankas Robertsfors kommun väldigt bra.

Förskoleupproret startades 2013 och arbetar för att skapa bättre förutsättningar för såväl barn som pedagoger i förskoleverksamhet. Robertsfors kommun är självfallet väldigt stolta över denna utmärkelse och arbetar tillsammans med kommunens fantastiska personal för att även i fortsättningen hålla en hög nivå i förskoleverksamhet!