Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Smittspridning av covid-19 är fortfarande stor i Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Läs mer

Informationsmöte avloppsinventering

i Category: | 1 min läsning

Torsdag den 27 augusti kl.15:00 kommer ett informationsmöte ang. avloppsinventering i Robertsfors kommun äga rum i Tingshuset, Ånäset

Mötet inleds med en information om bakgrund och syfte med tillsynen av avlopp. Efter informationen finns möjlighet att ställa frågor. Enskilda ärenden kommer inte att diskuteras.

Enklare fika serveras innan mötet inleds.

Miljöinspektörer, samhällsbyggnadschef och politiker kommer att finnas på plats.

Välkommen!