Invigning Bruksfors kraftstation

i Category: | 1 min läsning

Med de avslutande orden:  “Det här forskningsprojektet är en mobilisering av envishet och vilja där man tar sig an framtiden på ett ypperligt sätt”, förklarade landsbygdsministern Sven-Erik Bucht den modifierade anläggningen vid Bruksfors kraftstation som invigd.

Våren 2015 driftsattes den nya och modifierade anläggningen som fram till år 2020 kommer upplåtas till ett gemensamt projekt mellan Luleå tekniska universitet, Energimyndigheten och sju kraftbolag i samråd med många intressenter. Syftet är att utveckla en ny typ av miljöaccepterad småskalig vattenkraftanläggning med teknik som kan användas för att förnya befintliga kraftstationer då mängder av anläggningar i Sverige idag behöver renoveras inom de närmaste åren. Att helt enkelt ersätta gammal teknik med gammal teknik är inte hållbart. Forskningsprojektet kommer förutom att utvärdera mekaniken också studera hur fiskvandringen påverkas och hittills ser det mycket lovande ut!

Anläggningen i Bruksforsen är intressant ur flera aspekter. Inte minst för att turbinen är vattensmord och inte kräver olja eller fett, som är fallet med de konventionella turbinerna. Anläggningens konstruktion som kombinerar turbin och generator i en kompakt lösning skapar också nya möjligheter för smoltvandring. Turbinen är placerad i det befintliga utskovet och vattenvägarna har anpassats för att leda smolt, som helst håller sig nära vattenytan, över aggregatet. En skillnad från dagens lösningar där färden mot havet i regel innebär en våldsam resa via turbinen. Förhoppningen är att Rickleån som har en stam med storvuxen och fin havsöring ska få en chans att reproducera sig. Målet är en skonsam anläggning för både miljö och fiskvandring!

På bilden syns landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (till vänster) tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande Olov Nilsson (till höger) när de gemensamt vevade upp luckorna till den nya anläggningen.