Nyföretagarrådgivning 2015

i Category: | 1 min läsning

Almi lade ner sin rådgivning till nyföretagare, Entreprenörscentrum, vid årsskiftet och Robertsfors kommun har därför engagerat Lars G Carlsson att stötta personer i kommunen som har idéer till nyföretagande fram till dess en ny permanent lösning för motsvarande rådgivning har hittats.

Lars G Carlsson är Diplomerad rådgivare och har under perioden 1967 till 2005 haft olika ledande befattningar inom näringslivet bl.a. som VD inom bil & fordonsbranschen samt inom hotell & restaurang.

Från 2006 har Lars varit verksamhetsansvarig & rådgivare vid Nyföretagarcentrum i Skellefteå med uppdrag att medverka till att personer med en affärsidé ges stöd att utforma en affärsplan och insikt om vad det innebär att driva ett eget företag. Från 2006 har Lars G Carlsson och Nyföretagscentrum i Skellefteå medverkat till över 700 företag i Skellefteå, varav ca en tredjedel är aktiebolag.

Coompanion har en motsvarande rådgivningsfunktion men mer riktat mot bildandet av kooperativ och socialt företagande. Verksamhetsledare Roger Filipsson kommer även att informera om deras verksamhet och hur Coompanion kan bistå med rådgivning.

Den 13:e Januari klockan 18:00 inbjudes alla som är nyfikna, och vill veta mer, till Centrumhuset i Robertsfors där Lars G Carlsson samt Roger Filipsson informerar om sig själv och vad dom kan stötta med för ett utvecklat nyföretagande inom Robertsfors kommun.

Alla är välkomna.