25 år i kommunens tjänst

i Category: | 1 min läsning

Robertsfors kommun har uppvaktat anställda som uppnått 25 års trogen tjänstgöring. Firandet ägde rum på Spiran i Sikeå den 4 december där jubilarerna bjöds på julbord.  Antalet jubilarer var 14 stycken och samtliga fick en förtjänstgåva. De som mottog utmärkelserna var Ewa Forsman, Leif Jonsson, Ove Andersson, Margareta Andersson, Siv Lindberg, Hans Robertsson, Lars-Åke Nyman, Tyra Wälivaara, Maria Larsson, Laila Pettersson, Gunnel Malm, Kerstin Normark, Laila Karlsson och Jan Lundmark