Dammen i fredriksfors

i Category: | 1 min läsning

Efter att ha blivit informerad av invånare som vistas nära dammen i Fredriksfors har vi på kommunen fått höra att det fanns frågor gällande det befintliga skicket av dammen. Kommunen har nu tagit kontakt med Skellefteå Kraft som äger dammen och begärt att de ska inspektera det nuvarande skicket av dammen, vilket de omgående gjorde. Strax därefter mottog vi det här meddelandet från Skellefteå Kraft:

” Vi har gjort en extrakontroll angående frågan om sprickbildningar på dammen i Fredriksfors och vi kan inte se något avvikande vid denna kontroll.
Jag kan också informera att vi förutom de kontroller vi gör genom rondning varje vecka även gör större inspektioner av våra dammar årligen där vi följer eventuella förändringar.”

Det finns därmed ingenting att oroa sig för gällande dammen i Fredriksfors. Kommunen uppskattar också att kommuninvånare har tagit kontakt med oss så att vi tillsammans kan hålla kommunen i toppskick samt undanröja alla oroligheter.