Bäst i Sverige på vård

i Category: | 1 min läsning
Robertsfors kommun är bäst i landet på att registrera vård och i det förebyggande arbetet för äldre. – Det är ett häftigt erkännande av vårt långsiktiga kvalitetsarbete när vi nu är den kommun i landet som får mest prestationsersättning per äldre, säger socialchef David Grahn.