Vatten som flyter bakom ett träd

Vattenskyddsområde Klintheden och Solbacken

Robertsfors kommun jobbar med att revidera vattenskyddsområdet för Klintheden och Solbacken. Ansökan kommer att lämnas in till kommunfullmäktige för fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Underlag finns tillgängligt på Robertsfors kommunkontor, Storgatan 13, 915 81 Robertsfors.  Bilaga 8 Förslag till skyddsföreskrifter (pdf-dokument) finns tillgängligt för nedladdning.

Senast uppdaterad: 13 februari 2017, 10:14:56