VATTENLÄCKA NÄS

Näs med omkringliggande stugområden blir utan vatten pga reparationsarbete.
Vattentank står uppställd på NÄS 63, medtag eget kärl.
Reparationsarbetet påbörjas snart.

Senast uppdaterad: 11 juli 2018, 15:55:08