en karta med detaljplaner

Underättelse samråd Prästen 4 och Ånäset 16:12 m fl

Robertsfors kommun har upprättat ett samrådsförslag för ny detaljplan för fastigheten Prästen 4 och ändring av detaljplanen Ånäset 16:12 m fl.

Prästen 4

Syftet med ändringen är att skapa förutsättningar för bageriverksamhet (ej störande verksamhet) och bostäder. Nu gällande detaljplan reglerar att marken får användas för bostadsändamål. Läs mer och ta del av planförslaget på Detaljplan: Prästen 4 (intern-länk).

Ånäset 16:12 m fl

Syftet med ändringen är att lägga till 30 meter prickad mark inom kvartersmarken närmast E4 för att upprätthålla skyddsavståndet mot vägen i samband med utökning av vägområdet. Läs mer och ta del av planförslaget på Detaljplan: Ånäset 16:12 m fl (intern-länk).

 

Senast uppdaterad: 7 november 2017, 11:12:44