Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information
en karta med detaljplaner

Tyck till om detaljplan för Lillberget 1

Robertsfors kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Lillberget 1 i Robertsfors. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder, vårdbostäder och icke-störande verksamheter på fastigheten där Lillbergets förskola tidigare bedrev sin verksamhet.

Du som medborgare kan komma med synpunkter på förslaget. Du kan läsa mer samt ta del av förslaget på denna sida: Förslag till detaljplan för Lillberget 1 (intern länk)

Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast den 19 april 2021.

Senast uppdaterad: 31 mars 2021, 08:45:45