Transportillstånd

Om du ska genomföra en transport där du behöver få beviljat ett undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd, längd eller vikt ska du ansöka om ett transporttillstånd. Kontakta någon av våra kontaktpersoner för att få mer information. 

Transport som berör flera kommuner

Om transporten berör mer än en kommun ska ansökan göras via Trafikverkets webbplats.

Kontaktperson

Administratör och färdtjänst

Harrieth Lindberg

Telefon: 0934-141 02

harrieth.lindberg@robertsfors.se

Samhällsbyggnadschef

Tobias Rosencrantz

Telefon: 0934-141 05

Mobil: 070-582 85 52

trz@robertsfors.se

Senast uppdaterad: 10 september 2015, 10:09:57