Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Parkering

I Robertsfors kommun är det gratis att parkera på alla allmänna parkeringsplatser. På mark som ägs av bostadsbolag kan andra parkeringsregler gälla.

Speciella parkeringsbehov

Parkeringsregler

Grundläggande bestämmelser om hur du får stanna och parkera finns i trafikförordningen (1998:1276). Det finns också lokala bestämmelser om parkering som är utmärkta med vägmärke. På Transportstyrelsens webbplats hittar du mer information om parkeringsregler.