Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Snöröjning och sandning

När snön kommer är det många mil vägar och gator som ska snöröjas. Det är kommunen som ansvarar för snöröjning och halkbekämpning inom planlagt område för trafiksäkerhetens och framkomlighetens skull. Vår ambition är att du ska få så god standard som möjligt.

Plogning av gator och vägar

Kommunens gator och vägar indelad i två olika klasser, prio 1 och prio 2. Det som skiljer de två klasserna åt är vid vilket snödjup som plogning ska starta. Gator och vägar inom prio 1 ska börja plogas vid ett snödjup på ca 6cm och var färdigställt inom ca två timmar. Inom prio 2 ska plogning starta vid ett snödjup på ca 10cm och vara färdigställt inom ca tre timmar.

Gator och vägar inom prio 1:

Plogning startar vid ett snödjup på ca 6cm och är färdigställt inom ca 2 timmar.

Robertsfors

 • Aseavägen
 • Idrottsvägen
 • Skolgatan
 • Inre ringvägen
 • Parkgatan
 • Stantorsgatan
 • Strandvägen till Storgatan
 • Runt busstationen
 • Busslingan till Sikeå

Ånäset

 • Idrottsvägen
 • Avloppsreningsverket
 • Runt busstationen

Bygdeå

 • Runt busstationen

Gator och vägar inom prio 2

Plogning startar vid ett snödjup på ca 10cm och är färdigställt inom ca 3 timmar. Till prio 2 hör övriga gator och vägar som inte är listade under prio 1.

Sandning

Sandning sker i första hand för gång- och cykeltrafik, backar och kurvor. Bostadsgator sandas endast vid extrem halka. Det är samhällsbyggnadskontoret som bedömer om det behöver sandas. Efter avrop från samhällsbyggnadskontoret ska sandning var gjord inom ca 2 timmar.

Skotta inte ut snö på gatan

Det är inte tillåtet att skotta ut snö från garageinfarter, gårdsplaner och liknande på gator eller gångbanor. Vid utrymmesbrist måste snön köras bort.

Kontaktperson

Arbetsledare GVA

Örjan Persson

Telefon: 0934-141 26

orjan.persson@robertsfors.se