Kollektivtrafik

Kollektivtrafik omfattar trafik som finns för medborgare, (allmän kollektivtrafik), trafik som finns för särskilda grupper, som till exempel färdtjänst, skolskjutsar, sjukresor (så kallad särskild kollektivtrafik). Exempel på trafik som inte ingår är abonnerade bussar för givna ändamål, privat samåkning och taxiresor. 

Kollektivtrafik kan vara såväl trafik inom en kommun, som mellan kommuner eller i regioner, mellan olika regioner. Robertsfors kommun arbetar för att alla ska kunna förflytta sig enkelt, säkert och tryggt samt så miljövänligt som möjligt mellan olika platser. Kollektivtrafik uppmuntras ur miljösynpunkt eftersom det innebär att ett kollektivtrafikfordon ersätter flera bilar och andra fordon.

Kontaktperson

Administratör, kollektivtrafik, skolskjutsar och färdtjänst

Harrieth Lindberg

Telefon: 0934-141 02

harrieth.lindberg@robertsfors.se

Senast uppdaterad: 10 september 2015, 10:14:28