Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik omfattar den trafik som finns för medborgare, (allmän kollektivtrafik), trafik som finns för särskilda grupper, som till exempel färdtjänst, skolskjutsar, sjukresor (så kallad särskild kollektivtrafik). Exempel på trafik som inte ingår är abonnerade bussar för givna ändamål, privat samåkning och taxiresor. 

Kollektivtrafik kan vara såväl trafik inom en kommun, som mellan kommuner eller i regioner, mellan olika regioner.

Robertsfors kommun arbetar för att alla ska kunna förflytta sig enkelt, säkert och tryggt samt så miljövänligt som möjligt mellan olika platser. Kollektivtrafik uppmuntras ur miljösynpunkt eftersom det innebär att ett kollektivtrafikfordon ersätter flera bilar och andra fordon.

För aktuella tidtabeller besök Länstrafikens hemsida. Få Länstrafikens trafikinformation via SMS där du får information om eventuella störningar i trafiken.

Hållplatser och väderskydd

Vid skadegörelse, förstörelse eller annan åverkan av gör en anmälan till kollektivtrafiksamordnaren på Samhällsbyggnadskontoret.

Kontaktperson

Trafikstrateg/handläggare

Anna Jonsson

Telefon: 0934-141 06

anna.m.jonsson@robertsfors.se