Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Utbyggnad av bredband

Ny bredbandsstrategi håller på att utformas. Vid frågor gällande utbyggnad ta kontakt med IT-kontoret för mer information.

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färgEuropeiska regionala utvecklingsfonden

Kontaktperson

IT-chef

Kristoffer Hansson

Telefon: 0934-140 09

kristoffer.hansson@robertsfors.se

Projektledare Bredband

Arvid Alm

Telefon: 0934-140 13

arvid.alm@robertsfors.se

Relaterade länkar: