It & Bredband

I Robertsfors kommun finns det ett väl utbyggt It- och bredbandsnät. Vi värnar om att ha stabila, moderna och lösningar med hög hastighet. Vi strävar alltid att ligga långt fram i utvecklingen och jobbar kontinuerligt med att utveckla vårt nät. Har du frågor eller annat kring IT & bredband tag kontakt med någon av undertecknade. 

 It-kontor

Titel Namn Telefon
IT-ansvarig Anders Kärnebro 0934-140 09
IT-tekniker Karl-Arne Aronsson 0934-140 11
IT-tekniker Krister Åhman 0934-140 10

Senast uppdaterad: 23 februari 2015, 08:57:11