Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information
Villa i måbrabyn bygger

Grävtillstånd

Offentlig plats används ofta till anläggningar som är till nytta för invånarna i Robertsfors kommun. Exempel på offentliga platser kan vara gator, parker osv, men även ledningar av olika slag.

Såväl gator som ledningar är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Trafiken ska flyta utan störningar liksom den tekniska försörjningen genom kablar och ledningar. Ibland leder kraven från olika intressenter till konflikter. För detta ändamål behövs bestämmelser för grävning i offentlig plats.

För att få tillstånd att gräva i allmän platsmark måste det alltid finnas ett avtal för rätten att förlägga och bibehålla anläggning i offentlig plats. Beträffande allmän väg regleras tillståndsfrågorna i väglagen och avtal erfordras inte. Ledningsrätt kan i övrig offentlig plats också ersätta avtal. Därutöver ska den som avser att utföra grävningsarbete i offentlig plats söka tillstånd till grävningen av Robertsfors kommun. Tag kontakt med undertecknade kontaktpersoner. Är du osäker? Fråga hellre en gång för mycket.

Kontaktperson

Arbetsledare GVA

Örjan Persson

Telefon: 0934-141 26

orjan.persson@robertsfors.se

TF Samhällsbyggnadschef

Carin Elofsson

Telefon: 0934-141 04

Mobil: 073-044 04 34

carin.elofsson@robertsfors.se

Administratör

Harrieth Lindberg

Telefon: 0934-141 02

harrieth.lindberg@robertsfors.se