sikeabatkaj

Trafik & Infrastruktur

En fungerande trafik & infrastruktur är något grundläggande i vårt samhälle. I Robertsfors har vi ett väl utbyggt nät av olika lösningar. Det går utmärkt att pendla åt alla håll. Vi är 1 timmes bilfärd från Skellefteå och 45 minuter från Umeå. I båda dem större städerna finns även möjlighet att ta ta flyget dit du arbetar. 

Vi har även en god utbyggd kollektivtrafik där det i princip går bussar varje timme under vardag. När det gäller It & Bredband har det satsats mycket under de sista 10 åren och vi har flertalet personer som bor i kommunen men via olika it-lösningar arbetar på andra ställen.

Kontaktperson

Samhällsbyggnadschef

Wolf Fischer

Telefon: 0934-141 04

Mobil: 070-308 01 50

wolf.fischer@robertsfors.se

GVA-ingenjör

Johan Hedlund

Telefon: 0934-141 27

johan.hedlund@robertsfors.se

IT-chef

Kristoffer Hansson

Telefon: 0934-140 09

kristoffer.hansson@robertsfors.se

Administratör

Harrieth Lindberg

Telefon: 0934-141 02

harrieth.lindberg@robertsfors.se