Störning av sophämning 13/2

Vi beklagar att sophämtning uteblivit på en del fastigheter pga dåligt väglag, de abonnenter som drabbats får sända extra säck vid nästa tillfälle.

Senast uppdaterad: 15 februari 2017, 13:07:32