IMG_5715

Bäst i Sverige på vård

Robertsfors kommun är bäst i landet på att registrera vård och i det förebyggande arbetet för äldre. - Det är ett häftigt erkännande av vårt långsiktiga kvalitetsarbete när vi nu är den kommun i landet som får mest prestationsersättning per äldre, säger socialchef David Grahn.

Senast uppdaterad: 21 januari 2014, 12:49:13