Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information
Två runda symboler med röd kant och rött förbudsstreck, den ena visar en eld och den andra en grillplats

Skärpt eldningsförbud i Umeå, Vindeln och Robertsfors

På grund av extremt hög brandrisk gäller skärpt eldningsförbud i Umeå, Vindelns och Robertsfors kommuner. Det innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark i Umeå, Vindelns och Robertsfors kommuner från och med 25 juni.

Förbudet omfattar också

  • matlagning och grillning på fasta grillplatser
  • fyrverkerier
  • förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen
  • eldning av fasta bränslen i bål i områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Förbudet gäller tills vidare.
Du är skyldig att hålla dig uppdaterad om vad som gäller.

Läs mer om vad förbudet innebär på www.umea.se/eldningsforbud.
Där hittar du alltid aktuell information om eldningsförbud i Umeå, Vindelns och Robertsfors kommuner.

 

Senast uppdaterad: 30 juni 2020, 15:11:36