Plogvall_Robertsfors 2019

Siktröjning & Breddning

Vi vill informera alla vägtrafikanter/gångare om att siktröjning i korsningar och breddning av gator inom Robertsfors samhälle har påbörjats. Under arbetets gång kan viss begränsad framkomlighet uppstå. Tack för visad hänsyn.

Senast uppdaterad: 19 mars 2019, 11:09:02