Serveringstillstånd

Planerar du att söka serveringstillstånd för tillställning till allmänheten under juni t.o.m. september måste ansökan finnas kommunen tillhanda senast 2:a maj för att ärendet ska hinnas tas upp i Allmänna utskottet.

Mer information om hur du ansöker om serveringstillstånd finns sidan Serveringstillstånd (intern-länk).

Senast uppdaterad: 12 april 2017, 11:27:10