Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en transportform för de personer som önskar att resa utanför länet men som har så stort funktionshinder att den aktuella resan inte kan genomföras med allmänna kommunikationer. Behovsprövas för varje resa.

Ansökan

Person som är folkbokförd i Robertsfors kommun med stort och varaktigt funktionshinder kan ansöka om riksfärdtjänst om de på grund av funktionshindret beräknas få betydande merkostnad för resan till och från besökskommunen. Riksfärdtjänst behovsprövas för varje resa. Ansökan om riksfärdtjänst ska ske hos färdtjänsthandläggare senast fjorton dagar innan avresa.  Länkar till ansökningsblankett finns nedanför.

Senast uppdaterad: 28 juni 2017, 09:10:41

Kontaktperson

Administratör och färdtjänst

Harrieth Lindberg

Telefon: 0934-141 02

harrieth.lindberg@robertsfors.se