Färdtjänst

Personer som är folkbokförd i Robertsfors kommun och som p.g.a. funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel har möjlighet att få färdtjänst.

Färdtjänst

Ansökan om färdtjänst görs hos färdtjänsthandläggare.

Allmänt

Möjlighet att få färdtjänst har person som är folkbokförd i Robertsfors kommun och som p.g.a. funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänsten skall ses som ett komplement till kollektivtrafiken.

Ansökan om färdtjänst prövas enligt paragraf 7, 8 och 9 i lagen om färdtjänst, varvid en helhetsbedömning görs i det enskilda fallet.

Resa i annan kommun

Färdtjänstberättigad som avser att använda sig av färdtjänst vid vistelse i annan kommun, skall kontakta biståndshandläggaren för att få biljett. Egenavgift är 10kr/km dock lägst 50kr.

Avgift

Egenavgiftens storlek bestäms av resans längd. Avgiften räknas ut i enlighet med prislistan för Länstrafikens bussar i Västerbottens län med ett påslag på 18 kronor per enkelresa. Minsta avgift för enkel färdtjänstresa är 50 kronor. Egenavgiften för resor till kommunens dagverksamheter (Dagverksamheten Måsen, trivselklubben, träffpunkter) är 25 kronor för enkel resa. Vid samåkning mellan 2 eller flera resenärer för resa 0-7 km betalar var och en 25kr/enkelresa.

Senast uppdaterad: 28 juni 2017, 09:09:50

Kontaktperson

Administratör och färdtjänst

Harrieth Lindberg

Telefon: 0934-141 02

harrieth.lindberg@robertsfors.se