Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Resor, transport och besök

Färdtjänst gäller inom Robertsfors kommun och riksfärdtjänst om du ska resa till annan kommun i Sverige. Ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst gör du i den kommun där du är folkbokförd.

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken. Resorna samordnas med andra resenärer vilket gör att du kanske inte alltid åker närmaste vägen till resmålet.

För att bli beviljad färdtjänst ska du ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Din funktionsnedsättning ska vara varaktig i minst 3 månader.

Du måste vara folkbokförd i Robertsfors kommun.

Ansökan om färdtjänst för boende i Robertsfors kommun gör du hos färdtjänsthandläggaren. Ansökningsblankett finns att göra på webben, Social service – Ansökan om färdjtänst (extern-länk).

Kontaktperson

Telefontid måndag-onsdag: 08:30-11:30

Trafiksamordnare/handläggare

Anna Jonsson

Telefon: 0934-141 06

anna.m.jonsson@robertsfors.se