Flyktingmottagning

Robertsfors kommun har gemensamt med övriga kommuner i Umeåregionen, Bjurholm, Nordmaling, Umeå, Vindeln och Vännäs tecknat ett avtal med Migrationsverket om mottagande av flyktingar. Avtalet gäller fram till 2014-12-31.

Flyktingmottagningen i Robertsfors kommun handläggs av vår flyktingsekreterare Sofia Lindahl Achi.

Umeåregionens kommuner samverkar för att mottagandet av flyktingar ska bli effektivare mer arbetsmarknadsinriktat och leda till en snabbare etablering i det svenska samhället.

Från och med 2010-12-01 trädde en ny lag i kraft. Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Detta innebär att Arbetsförmedlingen har tagit över det övergripande ansvaret för etableringsinsatser och beslutar även om etableringsersättning till individen. Besök Arbetsförmedlingen – Ny i Sverige för mer info.

Kommunen ansvarar för SFI, bostad, skola och barnomsorgen samt för samhällsorientering, vilket innebär at vi ska ge samhällsinformation på den enskildes modersmål inom ett år på 60 timmar från det att personen bosatt sig i kommunen.

Vilka flyktingar som kommer till Robertsfors bestäms i samverkan med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Alla som kommer har uppehållstillstånd vilket innebär att de har rätt att bo och arbeta i Sverige.

Robertsfors kommun tog under 2013 emot 27 flyktingar från bl.a. Afghanistan, Syrien och Eritrea.

Vill du ha mer information eller om du har tips och idéer om hur vi kan jobba vidare med våra nya Robertsforsbor så tveka inte att höra av dig, allt för att vi ska lyckas med en bra integration i vår kommun.

Senast uppdaterad: 31 januari 2014, 09:39:35

Kontaktperson

Flykttningsekreterare

Sofia Achi

Telefon: 0934-142 93

Mobil: 076-1269056

sla@robertsfors.se