hav till hemsida

Ny i Sverige

Är du ny i Sverige? Välkommen! Det finns en rad olika möjligheter till jobb och annat. Från och med 2010-12-01 trädde en ny lag i kraft. Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Detta innebär att Arbetsförmedlingen har tagit över det övergripande ansvaret för etableringsinsatser och beslutar även om etableringsersättning till individen.

Arbetsförmedlingens hemsida kan du läsa mer om vilka stöd som finns att tillgå.

Har du andra frågor, tankar eller idéer. Ta gärna kontakt med oss på kommunen. 

Senast uppdaterad: 31 januari 2014, 09:37:30

Kontaktperson

Kommunkontoret

Besöksadress

Adress: Storgatan 13, 915 81 Robertsfors

Telefon: 0934 - 140 00

kommun@robertsfors.se

Flykttningsekreterare

Sofia Achi

Telefon: 0934-142 93

Mobil: 076-1269056

sla@robertsfors.se