Trygghetslarm

Till personer som bor i eget boende och som på grund av ålder och handikapp löper större risk än andra att komma i nödsituationer, och som inte kan larma omgivningen genom att använda vanlig telefon.

Ansökan

Ansökan om trygghetslarm görs hos biståndshandläggare.

Mer information

För närmare information om avgift och kostnader kontakta avgiftshandläggare på: 0934-140 34.

Kontaktperson

Avgiftshandläggare

Carola Pettersson

Telefon: 0934-140 34

carola.pettersson@robertsfors.se

Biståndshandläggarnas telefontid vardagar mellan 8:30-9:30

Biståndshandläggare Robertsfors

Elin Näslund

Telefon: 0934-141 30

elin.naslund@robertsfors.se

Biståndshandläggare

Maria Rölvåg

Telefon: 0934-141 30

makn@robertsfors.se

Biståndshandläggare

Frida Andersson

Telefon: 0934-142 20

frida.andersson@robertsfors.se

Senast uppdaterad: 17 april 2018, 08:25:42