Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Heminstruktör för syn och hörselskadade

Det här kan du få hjälp med

Hjälp och stöd i kontakt med hörcentralen och synrehabiliteringen.

Få information om hur man hanterar syn och hörselhjälpmedel samt träning i hemmiljö.

Ge dig och dina närstående råd och stöd inom syn och hörsel samt dess konsekvenser i vardagen.

Få information om den kommunala servicen och praktiska frågor.

Syn och hörsel instruktören informerar även grupper och personal.

Vi kan hjälpa till med slangbyte och rengöring av snäckan på hörapparater.

Det kostar inget att få hjälp av heminstruktören men förbrukningsmateriel bekostas av den enskilde.

Hörselombud i centrala Robertsfors, överklinten samt Åkullsjön 

Gerd Burlin Tel 0934-109 41

Heminstruktör för synskadade i hela kommunen samt hörselombud resterande delar av kommunen

Ingrid Jonsson nås Onsdagar klockan 08:00-09:00 Tel 0934-143 25